همسنگران
مجمع ملی فعالان اردوهای فرهنگی رحیل http://rahil.ir/
موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق http://talayedaran.ir/
اردوی فرهنگی ورزشی فصل رویش http://www.faslerouyesh.ir/
اردوگاه جهادی شهدای علم و فناوری http://www.ordoogah.org/
کوله بار(پورتال جامع سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری بسیج) http://www.koolebar.ir/
پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج سازندگی www.basijsazandegi.com